instagram play

Loading

BRANDING +
ART DIRECTION +
DESIGN

1CRP KYOKUKAI
CLIENT . 1CRP
YEAR . 2020

AD,D . Aya Yagi
PHOTO .
ShoheiI Takenaka
Mariko Ohya
Katsutoshi Sawachika
Yoichi Onoda
Keita Goto

1CRP KYOKUKAI
1CRP KYOKUKAI
1CRP KYOKUKAI
1CRP KYOKUKAI
1CRP KYOKUKAI
1CRP KYOKUKAI