instagram play

Loading

BRANDING +
ART DIRECTION +
DESIGN

ISHI NO KAO
CLIENT . ITOIGAWA
YEAR . 2021

Graphic
CD . Hiroyasu Wakabayashi
CW . Ikumi Tonosaki
AD . Aya Yagi
PL . Masato Nagumo
PR . Nobu Miyazaki
D . Kai Kawanishi , Yiwen Kao
ART . tupera tupera
PHOTO . Fumihito Katamura
PHOTO-P . Yusuke Shimura

Movie
CD . Hiroyasu Wakabayashi
CW/PL . Ikumi Tonosaki
AD/PL . Aya Yagi
PR . Nobu Miyazaki
ART . tupera tupera
DIRECTOR/CINEMATOGRAPHER . Kazuki Takahashi
ANIMATOR . Seika Nagai , Yuri Takizawa
OFFLINE EDITOR . Yuma Matsuoka
COLOR GRADING . Kazuki Takahashi
MUSIC . Setsu Fukushima and Nagisa
PRODUCER . Ryo Ikeda
PRODUCTION MANAGER . Yuri Takizawa , Seika Nagai